4F

DREAM ORDER 支持的OH Sadaharu Baseball Museum

歷史區

回顧棒球選手 Oh Sadaharu 歷史的展覽和視頻王貞治我來畫王先生的洶湧之路。

特別展覽